Успешното стратегическо управление не е възможно без устойчиво мислене и отговорно поведение. За да подкрепи в прехода към зелена и солидарна икономика, Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" създаде първата цялостна магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“.

За трета поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център "Ринкър" към фондация BCause провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Page 1 of 2

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd