Стопанският факултет на СУ отваря магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление"

Успешното стратегическо управление не е възможно без устойчиво мислене и отговорно поведение. За да подкрепи в прехода към зелена и солидарна икономика, Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" създаде първата цялостна магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“.

Фондация BCause и Център "Ринкър" засилват партньорството си със Стопанския факултет, като се включват в новата магистърска програма с две дисциплини. Изпълнителният директор на Фондация BCause Елица Баракова ще води курс "Социална промяна и управление на въздействието", а програмният директор на Център "Ринкър" Явор Гочев ще участва като лектор в курса "Социално предприемачество и социални иновации".

От 2017 година Фондация BCause и Център "Ринкър" заедно с Обединени идеи за България провеждат Курс по социално предприемачество към Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Новата магистърска програма "Отговорно и устойчиво управление" е възможност да споделим с повече студенти и в по-голяма задълбоченост опита си от акселератори за стартиращ бизнес и от работа със социални предприемачи.

Предварителният прием за учебната 2021/2022 година започва на 1 юли.

Подробна информация за програмата можете да откриете на сайта на СУ.

master program 2021Какво включва и за кого е предназначена новата магистърска програма, можете да научите на онлайн среща, която ще се проведе на 25 юни от 15.00 в Microsoft Teams.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd