Център Ринкър за предприемачество и обучения
насърчава образованието, ученето през целия живот и подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
Създаден от BCause през 2014.

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения е създаден от Фондация BCause през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фондация КАФ Америка.

Мисията на Център „Ринкър“ e да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Програмите му са насочени към създаване на възможности за устойчива заетост, повишаване на конкурентоспособността, добавяне на стойност и иновации, с цел подобряването на качеството на живот в България с фокус върху селските райони.

Център "Ринкър" подкрепя надграждащото обучение и квалификация на българските учители, стимулирайки използването на най-новите технологии, интерактивни методи на преподаване и разбиране на студенти със специални нужди - увреждания, затруднения в обучението, етнически малцинства.

Центърът подпомага и развитието на активните млади хора и децата.

АКСЕЛЕРАТОРСКИ ПРОГРАМИ

За 6 години екипът на Центъра е работил с над 850 бизнес проекта. През предприемачески програми на „Ринкър“ са преминали над 120 екипа, а 29 екипа са финансирани с общо над 400 000 лева.

Image

Осъществихме 4 издания „Rinker’s Challenge“ – акселераторска програма за традиционни и социални предприемачи с награден фонд от 60 000 лв.

През 2018 и 2019 година проведехме “Rinker Youth Challenge”  - акселераторска програма насочена към млади предприемачи с награден фонд от 80 000 лева.

Повече...

Image

Проведохме две издания на регионална програма „Академия за местни предприемачи“, която е насочена към регионите Силистра, Кърджали, Хасково и Благоевград.

През 2019/2020 година се провежда третото издание.

Повече...

Image

През 2017/2018 проведохме първото издание на „БАКБ Предизвикателство“ с награден фонд от 25 000 лв. – програма насочена към зелените иновации. 

Повече...

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

В момента Център Ринкър провежда обучителни програми "Sprouts" (Кълнове), насочени към училищата и курс по "Социално предприемачество" за бакалаври и магистри в Стопански факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd