Мисия

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения е създаден от Фондация BCause (доскоро „Помощ за благотворителността в България“) през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фондация КАФ Америка.

Мисията на Център „Ринкър“ e да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Програмите му са насочени към създаване на възможности за устойчива заетост, повишаване на конкурентоспособността, добавяне на стойност и иновации, с цел подобряването на качеството на живот в България с фокус върху селските райони. Център "Ринкър" подкрепя надграждащото обучение и квалификация на българските учители, стимулирайки използването на най-новите технологии, интерактивни методи на преподаване и разбиране на студенти със специални нужди - увреждания, затруднения в обучението, етнически малцинства. Центърът подпомага и развитието на активните млади хора и децата.

Всички права запазени © 2018 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД