Стартиращите бизнеси, които подкрепихме

Страницата е в процес на изграждане.

Rinker’s Challenge (от 2014)

Rinker’s Challenge е обучителна програма за стартиращи традиционни и социални предприемачи на Център "Ринкър" към Фондация BCause.

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.

Проведени са 4 издания: Rinker's Challenge #1 (2014-2015), Rinker's Challenge #2 (2015-2016), Rinker's Challenge #3 (2016-2017), Rinker's Challenge #4 (2017-2018)

Rinker Youth Challenge (от 2019)

Rinker Youth Challenge е акселераторска програма на Център „Ринкър“ към Фондация BCause с подкрепата на Citi Foundation. Тя цели да подкрепи развитието на предприемачески светоглед и лидерски умения сред младите хора - стартиращи предприемачи.

Проведенo е едно издание през 2019 година.

Академия за местни предприемачи (от 2018)

„Академия за местни предприемачи“ е обучителна програма, специално създадена за хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес. Насочена е към тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. Осъществява се от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България като част от програмата „Забавно лято, грижовна есен“.

Проведени са 3 издания: „Академия за местни предприемачи“ #1 (2017-2018), „Академия за местни предприемачи“ #1 (2018-2019), „Академия за местни предприемачи“ #1 (2019-2020).

БАКБ Предизвикателство (от 2017)

Конкурсна програма за социални предприемачи, финансирана от Българо-американска кредитна банка, с фокус върху “зелени” и устойчиви инициативи.

Проведенo е едно издание през 2017-2018 година.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd