Курс по Социално предприемачество

Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

От 2017 година

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански факултет и е отворен за всички студенти, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Занятията се провеждат веднъж седмично, в зала 300 в Стопански Факултет, бул. Цариградско Шосе №125.

Курсът цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.

Студентите имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, студентите могат да научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост на предприятието. Студентите разглеждат стратегии, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

Практическата насоченост на курса, за сметка на силно ограничена теоритична постановка, е основно предимство на предмета. Курсът включва дискусии по казуси, всеки от които изследва следните фактори:

  1. Устойчивост – Канали за приходи на социалното предприятие, методи за гарантиране на дългосрочна визия за развитие.

  2. Въздействие и измерване на успеха – Ефект от социалното предприятие (обществен ефект, влияние върху таргет групи), методология за измерване на въздействието на социалното предприятие и неговата ефективност.

  3. Иновация –  Видове социална иновации, процес на създаване и растеж.

 

Група във фейсбук

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd