Новини

Конкурсът за участие в програмата Rinker's Challenge приключи. В Центъра "Ринкър" бяха подадени 93 кандидатури, а от тях бяха избрани 12 бизнес идеи. Селекцията беше направена от екип от 7 души, сред които предприемачи, мениджъри, HR експерти, финансисти, специалисти в социалната област. Те избраха 26 идеи, с чиито автори екипът на Центъра "Ринкър" проведе видео-конферентни разговори и се спря на 12.

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.

Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.

Програмата Rinker’s Challenge е акселератор на проекти с обществен ефект. Предназначена е за предприемачи и за социални предприемачи, чиито стопански дейности водят до значимо подобрение в някоя от обществени сфери: здраве, иновации, култура и ценности, образование и умения, природа и ресурси, социално включване и човешки права.

Добре сте дошли, ако сте предприемач с идея в начален стадий:

∙ имате добра бизнес идея, дори да нямате регистрирано юридическо лице

 ∙ имате добра бизнес идея и компания в начален стадий на развитие (вижте ограниченията)

Могат да участват:

а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други.

б/ юридически лица, които са:

 • Търговски дружества
 • Организации с нестопанска цел
 • Читалища
 • Кооперации
 • Земеделски производители

a/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Религиозни организации
 • Охранителни или военни организации
 • Синдикати

б/ Няма да бъдат допуснати до програмата кандидати, които са:

 • Нови клонове на действащи компании
 • Ако компанията Ви е придобила до момента външно финансиране на стойност по-голяма от 100 000 лева, тя няма да бъде допусната до участие в конкурса.
 • Ако компанията Ви има генериран приход от над 100 000 лева на годишна база, тя може да участва само след допълнително одобрение на комисията.
 • Ако проектът се отнася до разширение на съществуващи компании и дружества, обект на собственност на инвестиционни организации.

в/ Ако екипът ви е взел участие в обучение или друга подобна програма (акселератор) - само след допълнително одобрение.

 

Kандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“. Необходимо е да попълните формуляра и да прикачите автобиография.

 

Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса без ограничение и приоритетни сектори стига проектите за предвиждат значим ефект върху поне една от обществените сфери на конкурса.

Да. Можете да кандидатствате сам/сама или с екип. Но ако до началото на Етап 2 вашият екип не е изграден, проектът Ви няма да продължи в конкурса.

Един екип може да бъде представен в Програмата с максимум 3-ма участника.

Кандидатите ще бъдат оценявани на базата на предоставените документи (формуляр и приложения) и след събеседване.

Критериите за оценка са:

 • Мотивация – силно мотивирани за постижения
 • Необходими за реализиране на идеята образование, квалификация и опит на отделния кандидат и общо за екипа
 • Ценност и допълване на хората в екипа
 • Ресурси и достъп до ресурси на кандидатите
 • Качество и приложимост на бизнес идеите

За участие в програмата ще бъдат одобрени до 30 участника.

 

Кандидатстване: до 25 септември 2017

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 23 октомври 2017

 

I обучение: 27 - 28 октомври 2017

II обучение: 2 - 3 - 4 ноември 2017

Самостоятелна работа по изработване на бизнес модел канвас (представяне) - 10 ноември 2017

III обучение: 16 - 17 - 18 ноември 2017 

Заявка за финансиране на предпроектни проучвания (ПП) - 27 ноември 2017

Работа по предпроектните проучвания (със или без финансиране)

Подготовка на бизнес планове - 20 ноември 2017 -  14 януари 2018

Краен срок за предаване на бизнес планове - 15 януари 2018

IV обучение: Представяне на бизнес план - генерална репетиция - 19 януари 2018

Представяне на бизнес моделите пред Журито на Rinker’s Challenge.  ‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 25 януари 2018

Какво е Rinker’s Challenge

Rinker’s Challenge е обучителна програма за стартиращи предприемачи
на Център "Ринкър" към Фондация BCause.

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.


За кого е Rinker’s Challenge

Търсим хората, които имат идеи и са готови да поемат рискове.
Хората, които знаят, че за да успееш, трябва здраво да работиш.
Хората, които не само искат да вземат парите, но търсят знанието как да ги умножат.

Ако искате да стартирате социално предприятие – Rinker’s Challenge е Вашата програма.


Срок за кандидатстване

Конкурсът за участие в програмата е отворен
до 25 септември 2017

Селекцията ще бъде направена до 23 октомври 2017.


Какво ще спечелите

Дванадесетте най-добри предприемачи ще се включат в обучителна програма, по време на която ще могат да разработят своята бизнес идея, да оценят нейната приложимост, да изготвят бизнес-план какъвто един инвестиционен банкер иска да види.

Двата най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер
до 20 000 лева,
както и помощ в осъществяването им.


Как се кандидатства

Кандидатстването става само онлайн, на български език.
Необходимо е да попълните Формуляр за кандидатстване и да прикачите автобиография.

Запознайте се с регламента на програмата.

Разгледайте често задаваните въпроси.

Ако имате други въпроси - свъжете се с нас.

Страница 12 от 13

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd