Център Ринкър
за предприемачество и обучения

към фондация BCause

Постижения и актуални програми

НОВИНИ

Button

Програмите на Център Ринкър

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Button
Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД