Център Ринкър
за предприемачество и обучения

Насърчава образованието, ученето през целия живот и подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.
Създаден от BCause през 2014.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd