Годишни отчети

This image for Image Layouts addon

През 2019 се срещнахме с хора от различни възрасти в цялата страна, като основното между тях е, че са активни, мотивирани да работят за себе си, но и да променят средата и обществото, градовете и селата, в които са избрали да живеят.

Вижте повече...
This image for Image Layouts addon

2020 бе необичайна година. Пандемията COVID-19 и ограниченията, които правителствата наложиха, се отразиха на всички сфери на живота на обществото и хората. Промениха се представите ни за работа и забавление, за общуване и развитие.

Вижте повече...
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd