Екипът на Ринкър

Основен екип

Павел Панайотов

Директор ''Програми за предприемачество''

Пенка Цветкова

Директор ''Бизнес разитие и международни отношения''

Явор Гочев

Програмен координатор и обучител

Иво Радев

Обучител

Георги Талев

Обучител

Неда Хицова

Обучител

Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД