Екипът на Ринкър

Основен екип

Явор Гочев

Програмен директор и обучител

Пенка Цветкова

Директор ''Бизнес разитие и международни отношения''

Обучители

Иво Радев

Обучител

Георги Талев

Обучител

Неда Хицова

Обучител

Всички права запазени © 2018 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД