Новини

На 20 февруари 2015 Център за предприемачество и обучения „Ринкър" към Фондация „Помощ за благотворителността в България" проведе среща с млади хора от района на Средногорието, които имат интерес към предприемачеството и стартирането на собствен бизнес. Събитието бе организирано с партньорството на информационния център на „Аурубис България" в Пирдоп. Присъстваха както младежи от учебните заведения в Пирдоп и Златица, така и настоящи студенти и бъдещи предприемачи.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd