Как учителите могат да се справят със стреса в училище

Агресия, ниско заплащане, подценяване - това е само началото на дългия списък, който всеки учител може да състави, когато го попитат как е на работното му място. След запитване от какви теми се вълнуват и от каква подкрепа имат нужда, 38 учители от 10 училища в община Попово участваха в двудневно обучение на тема „Професионален стрес и съхранение”. Това е второто обучение от програмата за по-добро качество на образованието на Център „Ринкър” към Фондация „Помощ за благотворителността в България”.
 


С педагозите работиха Люба Цанова – психотерапевт, сертифициран обучител към „АРИГО“, и Юлия Попова – училищен психолог, председател на секция по училищна психология към Дружеството на психолозите в България.

Участниците споделят, че курсът е бил емоционален, отключил е емаптия и диалогичност. Научили си ценни техники за справяне със стреса. Изразяват желание за по-дълго обучение и повече практически примери.

"Реших да престана вече с мисълта, че мога да контролирам и променям всичко и да обърна внимание повече на самата себе си" - споделя учителка.

Сред желаните теми за бъдещи обучения са: справяне с агресията в училище, решаване на конфликти, личностно развитие, повишаване на мотивацията на учениците.

Програмата на Център "Ринкър" предвижда още едно обучение до края на учебната 2014-2015 г.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd