Академията за мечти на Фондация BCause обучава гимназисти на гражданска и предприемаческа култура

Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация BCause започна дългосрочна програма по гражданска и предпремаческа култура за средношколци. "Академия за мечти" ще предлага на младежите мотивация за личностно развитие и придобиване на умения, необходими за реализацията им - лидерство, работа в екип, комуникационни умения и предприемачество.

Младежите са насърчени да се включат в доброволчество и стартиране на собствени инициативи. Участието им може да стане важна част от бъдещото им CV, както и да им помогне да намерят посока в кариерното си развитие. Екипът обучители е от фондация BCause и народно читалище "Бъдеще сега".

Първото обучение се проведе на 25-26.02.2017 г. Провокативното заглавие "Не бъди спрял! Взаим(н)о-действай! Въздействай!" събра 30 ученици от Клуб на НСО, Търговище, Професионална гимназия по селско стопанство "Н.Пушкаров", Попово и СОУ "В.Левски", Девня. Групите младежи преминаха през процеса от “това не ми харесва” към “какво може да се направи” и започнаха да оформят екипи, които мечтаят и търсят начини да променят своите градове - да има повече места за младите хора за прекарване на свободното време и развиване на таланти - спорт, забавление, танци, както и подобряване на условията на общинския приют за бездомни животни в Търговище. Те ще продължат да работят по детайлно планиране на стъпките за постигане на своите идеи и привличане на съмишленци и подкрепа от местните общности.

"Академията за мечти не дава само знания за това какво е да си инициативен и активен гражданин - каза Людмила Атанасова, която ръководи програмата. - Важното за нас е младите хора да придобият умения да работят в екип, да си поставят цели, за които дългосрочно да полагат услия, да повярват в себе си и мечтите си".

{gallery}razgrad-2-17{/gallery}

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd