Новини

Предстои третото издание на курса по Социално предприемачество в СУ "Св. Климент Охридски"

За трета поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център "Ринкър" към фондация BCause провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

Очаквайте

  • 14 практически лекции, проследяващи основните стъпки в изграждането на социален бизнес
  • 10+ бизнес казуси от България, Кения, Южна Африка и други
  • 7+ гост лектори от сферата на социалното предприемачество в България

И ако си мислите, че това е поредният академичен предмет, ще бъдете приятно изненадани!

Курсът цели да подготви студентите за реалния свят на бизнеса като стъпва върху примери за успешни социални предприятия в България, Кения, Южна Африка и САЩ.  

Студентите ще имат възможност да придобият практически знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от България и света, участниците ще научат основните стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, стартиране и скалиране на успешни предприемачески инициативи със социален елемент.

kirs oib rinker 2019В съдържанието на курса са включени анализи на различни бизнес структури, методи за управление на ресурси, структуриране на екип и добри практики за постигане на устойчивост и растеж на предприятието. Студентите ще разглеждат тактики, рискове и предизвикателства при стартиране и управление на социално предприятие.

По време на курса участниците ще могат да се запознаят с успешни български социални предприемачи, които ще споделят собствения си опит и ще дискутират на място ключови предизвикателства и предимства на своите проекти.

Тази година в курса се включват нашите приятели от Таратанци, Заслушай Се Заедно в Час и други. В лекциите ще бъдат представени и казуси от света, включително Ruby Cup (Кения) и Danimal (Южна Африка).

Дата: 5 Март 2019 година от 18:30, зала 300 в Стопански Факултет, бул. Цариградско Шосе 125.  Занятията ще се провеждат ежеседмично, всеки вторник от 18:30 в зала 300.

Не пропускайте да се запишете във Facebook групата тук.  

Обединени идеи за България е мрежа от българи в над десет държави, която насърчава социалната ангажираност, осъществява образователни проекти и организира форуми, насочени към социално предприемачество.

В проекти и събития на организацията са взели участие повече от 1100 участници на възраст между 16 и 35 години, реализирали 48 успешни проекти в различни сфери. Обединени Идеи за България е организирала над 90 работилници, свързани с предприемачество и социални предприятия в частност. Към момента сдружението има над 80 членове в България и в чужбина.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd