Новини

Център "Ринкър" започна програма за обучение на учители в община Попово

22 учители от 8 училища от община Попово участваха в двудневно обучение "Планиране на проекти. Набиране на средства”,  част от програмата за по-добро качество на образованието на център „Ринкър” към фондация „Помощ за благотворителността в България”.

Обучението е първото от поредица срещи в региона. "За повечето учители планирането на проекти е новост - сподели Людмила Атанасова, Директор "Програми за НПО" към ФПББ. - Самата философия на планирането с участие е непозната. Опитваме се да променим този модел по посока на това учениците да бъдат питани за техните потребности и включвани с идеи за участие. Смятам, че след тези два дни учителите си тръгнаха с нараснало самочувствие.  Предстои на практика да приложат наученото, като подадат проекти в три текущи програми за финансиране. Ще продължат да се учат в движение, а ние ще ги подкрепяме."

Програмата на Център "Ринкър" предвижда нови 3 обучения до края на учебната 2014-2015 г. по теми, свързани с намаляване на стреса в учителската професия, стратегии за мотивиране на учениците, интерактивни методи за преподаване.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd