Image

Dogovor.at

Dogovor.at - oнлайн и мобилна услуга, чрез която могат да се създават индивидуализирани правни документи в бизнеса и личните дела

Предприемачи: Силвина Фурнаджиева и Ясен Петков

Финалист в Rinkers's Challenge #2, 2016

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

“dogovor.at: знам какво подписвам” е иновативна социална онлайн платформа, имаща за своя мисия да стимулира развитието на гражданското общество и неговата активност с цел то да израсне в икономически, демократичен и морален аспект. Проектът информира обществото ни за съдържанието на конкретни правни документи като договори и общи условия по интересен и достъпен начин, за да е ясно на всеки гражданин какво точно подписва и какви права и съответно задължения възникват след полагането на подписа.

Повече
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd