Мартина Григорова

Dilyana YakovaМартина Григорова

Член на Борда на директорите, SIS Credit

Мартина Григорова е Директор Бизнес кредитиране, член на Борда на директорите и част от екипа, който създава микрофинансираща институция SIS Credit, компания чиято мисия е подпомагане на предприемачеството и създаване на нови работни места в България.

Завършила е УНСС с магистърска степен по Финансов мениджмънт.

Мартина участва активно в Европейски инициативи за отговорно кредитиране, обучение на граждани в посока разумно управление на финансите им и взимане на информирани решения при тегленето на кредити. От 2016 г. до 2019 г. е и член на работна група към Европейската комисия за определяне на социални стандарти, на които следва да отговарят финансовите институции, предоставящи кредити на микро и малки предприятия.

Плод на усилията й в посока налагането на стандарти на отговорно и прозрачно кредитиране е и това, че SIS Credit е сред първите Европейски институции, подписали и сертифицирали се по Европейския кодекс за добри практики при предоставянето на микрокредити, утвърден от Европейската комисия.

От 2017 г., след като СИС Кредит е избран от Фонд на фодовете в България за посредник по програма „Микрокредитиране със споделен риск“, Мартина се фокусира върху консултирането на стартиращи компании и структуриране на продукти за финансиране на бизнес идеите им.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd