Анелия Иванова

NeliIvanova rАнелия Иванова

Mениджър комуникации и КСО, Филип Морис България

Анелия Иванова е мениджър комуникации и КСО във Филип Морис България, където се занимава с разработването и прилагането на комуникационни стратегии в компанията и с координирането на програмата "Забавно лято, грижовна есен" за развитие на местните общности в тютюнопроизводителните региони на страната. 

Анелия има опит в областта на журналистиката и комуникациите в България и в Белгия. Притежава магистърска степен по международни отношения и европейско право от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Университета в Страсбург, Франция. 

Вярва в силата на предприемачеството за развитие на местните общности и в конкурса ще търси устойчиви проекти, които имат потенциала за подобряване на средата в местната общност, предотвратяване на обезлюдяването и привличането и на младите хора в малките населени места.

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd