Димитър Вучев

DimiturVuchev rДимитър Вучев

TV Evropa

Димитър Вучев е икономист, главен редактор на списание Business Quarterly и водещ на икономическото предаване на Телевизия Европа Business Daily.

Магистър е по Финанси и докторант по Социална философия и икономика. Член на Института за дясна политика.

"Историята е недвусмислена - човешкото действие е това, което винаги е движило цивилизацията ни напред. Инициативните хора винаги са били на почит, каквато и да е била насоката им на работа. Най-важно в тази връзка е желанието за учене през целия живот - нещо, което ще се радвам да видя в участниците в Академията за местни предприемачи."

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd