Венелин Добрев

venelin dobrev 4

Жури, Rinker’s Challenge #4

Експерт международни програми и проекти в Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора. Съосновател на най-голямата положителна медия у нас - "Успелите" (uspelite.bg). В свободното си време работи по странични проекти - собствени бизнес идеи и социални инициативи и консултира чужди бизнес идеи. 

"Бих казал, че основният ми фокус в момента е постигане на промяна в образованието, защото смятам, че именно това е първа стъпка към подобряване на ситуацията в нашето общество. Силните ми страни са управлението на проекти, мениджмънта и организация на процеси и хора."

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd