Ирина Димитрова

irina dimitrova

Жури, Rinker’s Challenge #4

Финансов директор, Лончхъб Венчърс

Ирина Димитрова има многогодишен опит в различни сфери на финансите. Започва като инвестиционен банкер в Лондон, в последствие работи по сделки за частни придобивания и публични предлагания на компании в България, минава през Финансов директор на дигитална медия, и от 2012 година, от самото му създаване, е ключов член на екипа на Лончхъб, фонда за инвестиции в компании в ранен етап на развитие. Като член на инвестиционния комитет, Ирина е видяла над 3000 компании, и е участвала във финансирането и последващото развитие на над 65 стартъпа от България и региона. Лонхъб Венчърс е направил инвестиции за 13 млн евра до този момент и е един от най-активните участници в предприемаческата еко-система в региона. 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd