Георги Николов

georgi-nikolov rЖури, Rinker’s Challenge #4

Председател на УС на Фондация BCause

Георги Николов е роден през 1965 година. Има магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Повече от 27 години има кариера в сферата на правото и стопанското управление. Работил е в различни компании на ръководни позиции от инжениринга, тютюневата и тежката индустрии. През различни периоди е бил също в управителните органи на Българската асоциация на металургичната индустрия, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Индустриален клъстър Средногорие.

"Винаги съм вярвал, че само чрез личната инициатива и предприемаческо усилие на младите българи можем да постигнем икономически и духовен подем."

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd