Саша Безуханова

sasha-bezuhanova r

Жури, Rinker’s Challenge #4

Член на УС на Фондация BCause

Саша Безуханова е инициатор и основател на гражданската платформа за дебат и общо действие MoveBG (България може), която работи за устойчивото и демократично развитие на България.

Преди да се посвети на тази общественополезна кауза, Саша Безуханова има 20-годишна успешна управленска кариера в Хюлет-Пакард (HP), където заема различни ръководни позиции. Последно тя е директор направление „Публична администрация и образование" за световните развиващи се пазари, а преди това ръководи дейността на компанията в направление „Публичен сектор" за Централна и Източна Европа.

Кариерата ѝ в Хюлет-Пакард започва през 1998 г. и над десет години тя е генерален директор за България, през които превръща компанията в лидер на местния пазар на информационни и комуникационни технологии. Тя има водеща роля за привличането на стратегическата инвестиция на Хюлет-Пакард за изграждане на Глобален център за отдалечени услуги, която позиционира България на световната инвеститорска карта и днес осигурява работа на повече от 5000 висококвалифицирани специалисти. Сред забележителните ѝ професионални постижения е реализирането на системата за нови документи за самоличност, което е основна предпоставка за отпадане на визовия режим за пътуване на гражданите на България в ЕС.

Саша Безуханова работи активно за общественото развитие на съвременна България. Тя взема дейно участие в множество организации и инициативи, насочени към развитието на бизнеса, мястото на жените в технологиите и др. Съосновател е, член на борда и председател на Консултативния съвет на високо равнище на Европейския център за жените и технологиите (ECWT) към Европейския съюз от 2008 г. Oсновател и председател на Български център на жените в технологиите (BCWT).

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd