Николай Ярмов

nikolay-yarmov

Жури, Rinker’s Challenge #4

Николай Ярмов е основател и изпълнителен директор на CEED България от 2005 г. Има 15 години богат опит в областта на финансите, развитието на частния сектор, развитието на МСП, микро-кредитирането, капиталови инвестиции и набор от съоръжения за гарантиране на заеми. По време на работата си с мисията на USAID в България като старши съветник по развитие на предприемачеството, той има доказан опит в успешно проектиране и изпълнение на програма от $50 млн. В резултат и като признание за неговия професионализъм и постижения, Николай Ярмов има многобройни отличия и награди, включително значима награда за проектиране на концепция за регионална стокова борса, и On-The-Spot награда за изключителна подкрепа в дискусии на кръгла маса за МСП. Николай Ярмов продължава подкрепата си за растежа и развитието на малките и средни предприятия в България чрез консултантска дейност, участие в международни кръгли маси, курсове за обучение, предоставени от CEED и множество други проекти за подпомагане на младите предприемачи в техните ранни етапи на развитие.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd