Image

Братя Хлебари

"Братя Хлебари" - занаятчийско училище по хлебарство, сладкарство и ферментации

Предприемачи: Mайстор хлебар Пресиян Петров, Теодор Петров и съдружник Мъгърдич Хулиян

Награда: 20 000 лева стартово финансиране и едногодишно менторство от икономическия експерт Жулиета Хубенова

Победител в Rinkers's Challenge #2, 2016

През 2016 година Пресиян и Мъгърдич станаха едни от победителите във второто издание на Rinker's Challenge. Te спечелиха стартово финансиране 20 000 лева и едногодишна менторска помощ.

Повече

Нашата мисия е да възродим изкуството на Хляба в една забравена негова форма... Също така, да обединим любители и професионалисти около Хляба и неговата собствена мисия да внесе здраве и хармония на трапезата и в живота на съвременния Човек.

 
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd