Формуляр за кандидатстване - "Академия за местни предприемачи"

Информация за кандидата
2
Бизнес идеята в основата на Вашата кандидатура?
Статут на кандидата


Обща информация
Декларирано съгласие

С подаването на кандидатурата, заявителя и членовете на екипа декларираме:

  1. Че всички членове на екипа ни са запознати подробно с всички изисквания на конкурса "Академия за местни предприемачи" и са съгласни безусловно с тях.
  1. Че всички правоотношения във връзка с участието в конкурса "Академия за местни предприемачи", включително по отношение на финансови, данъчни взаимоотношения и авторските права са уредени помежду ни.
  2. Че доброволно предоставяме следните лични данни: Данни за самоличност: име, контактна информация, адрес; Образователен статус и Финансова информация за доходи, ако има такава, единствено с цел оценка на нашата кандидатура за настоящия конкурс.
  1. Нито един от членовете на екипа не е осъждан/а, не е страна в съдебен спор и няма образувани дела срещу него.
  2. че доброволно предоставяме информацията във формуляра за кандидатстване и се съгласяваме тя да бъде предоставяна на членове на екипа на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността, официални оценители и членове на Журито с цел излъчване на победителите в конкурса.
  3. Че членовете на екипа ни не са обект на финансови, трудово-правни или родствени отношения с организаторите на конкурса - служители, оценители, членове на управителния съвет на Център „Ринкър” на Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността и Филип Морис България ЕООД, които да пораждат конфликт на интереси.
Всички права запазени © 2018 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД