Знания и умения за успешен бизнес

Безплатна програма за обучения и подкрепа за хора, желаещи да започнат собствен бизнес.
"Знания и умения за успешен бизнес" цели разкриване на устойчиви и качествени работни места чрез подпомагане на предприемачеството, както и преодоляване на младежката безработица.

Знания и умения за успешен бизнес е програма, която ще ви помогне:

  • Да придадете форма на своята идея
  • Да осмислите сложността да ръководите бизнес
  • Да изготвите бизнес-план, разбираем както за вас, така и за потенциални инвеститори
  • Да получите индивидуална помощ за регистриране на вашата фирма
  • И да получите подкрепа от професионалист в първите трудни месеци

Кой може да кандидатства?

За кого е тази програма:

- хора, които от известно време обмислят дали предприемачеството е за тях,

- хора с начална, дори неясна, идея за бизнес, които имат нужда да получат сигурност, че са на прав път,

- хора със зряла бизнес идея, които имат нужда от помощ за по-доброто й представяне и подробно бизнес-планиране,

Могат да кандидатстват:

- безработни и работещи хора,

- учещи и неучещи,

- млади и по-възрастни.

 

Ограничения

Програмата няма да приема за участие: предприемачи със собствен бизнес, за откриване на клонове на съществуващи дружества, както и самонаети лица.

Участниците трябва да имат завършено средно образование.

Фокус

Програмата има фокус върху младите хора (до 29 години) и безработни и неучещи хора, но ще приема и други участници.

Защо да участвате?

След участието си в програма "Знания и умения за успешен бизнес" ще имате:

- Разработени от вас самите бизнес модели и планове,

- Сертификати за преминалото обучение,

- Препоръка за участие в акселераторски програми,

- Улеснен достъп до програмите на Център "Ринкър" за финансиране на проектите.

Най-добрите 30 участници ще получат помощ за подготовка на документи и юридическа консултация за регистриране на собствени фирми.

Информационни срещи

Целта на срещите е да се запознаете с нашия екип, да ви представим и да отговорим на въпросите ви за програмата и ползите за вас. По време на срещите ще сформираме групите за участие в обученията.

София

Кога: 12.12.2018 от 16.00 часа

Къде: Зона 21, Христо Белчев 3

Събитието във фейсбук

София

Кога: 17.12.2018 от 14.00 часа

Къде: Зона 21, Христо Белчев 3

Събитието във фейсбук

Обучения

Избраните участници ще бъдат разпределени в малки групи, според сходно ниво на идеите им.

В 9 учебни дни и 11 модула те ще получат основни управленски и бизнес знания, необходими в процеса за създаване на устойчиво бизнес начинание.

Подходът на обучението е практически, насочен към индивидуалната идея на участника и включва много практически занятия, самостоятелна работа и менторска подкрепа.

Обучения в София

Място: Creative Art Center, бул. Драган Цанков 13

1 група: 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30, 31 януари 2019

2 група: 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 януари 2019 и 4, 5 февруари 2019


 

Място: София, Urban Point Center, ул. "Цар Симеон" №37

7 група: 27, 28 февруари, 1, 11, 12, 18, 19, 28, 29 март 2019

8 група:  5, 6, 7, 14, 15, 26, 27 март и 2, 3 април 2019

Контакт с програмата

За въпроси: application@rinkercenter.org или на тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760 730
Явор Гочев, Програмен директор и обучител

Новини

Portfolio

Проект „Знания и умения за успешен бизнес” се изпълнява от фондация "Бикоуз:в помощ на благотворителността". Финансиран е по процедура „Продкрепа за предприемачество” с номер BG05M9OP001-1.023-0022, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Portfolio
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd