СВЕТНА е социално предприятие, което учи младежи от институции и хора от уязвими групи на отговорност и практически умения, за да работят и живеят достойно.

Като купувате нашите осветителни тела, вие променяте съдби.

Изработваме продуктите си ръчно и използваме рециклирани материали.

Създадено с подкрепата на Център Ринкър към Фондация BCause.

Лампите на "Светна"

Подари светлина

Всички права запазени © 2017 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД