Новини

За втора поредна година Академията се осъществява от Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към Фондация BCause и е част от програма "Забавно лято, грижовна есен 2018", израз на дългосрочната ангажираност на Филип Морис България към хората в регионите, където компанията работи. Добрата среда за малкия бизнес е първо условие за това младите хора да останат в своя град и за това компанията включва този компонент с разбирането, че стартиращите предприемачи срещат огромни трудности както с оформянето на жизнеспособна бизнес идея, така и с намирането на стартово финансиране.

Страница 9 от 9

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd