Новини

Предприемачеството – път за мен

На 20 февруари 2015 Център за предприемачество и обучения „Ринкър" към Фондация „Помощ за благотворителността в България" проведе среща с млади хора от района на Средногорието, които имат интерес към предприемачеството и стартирането на собствен бизнес. Събитието бе организирано с партньорството на информационния център на „Аурубис България" в Пирдоп. Присъстваха както младежи от учебните заведения в Пирдоп и Златица, така и настоящи студенти и бъдещи предприемачи.

Павел Панайотов, Директор "Програми за предприемачество" в Център "Ринкър" към ФПББ, представи накратко своя професионален път. В своята презентация той набеляза най-важните аспекти на предприемачеството. Бяха засегнати въпросите какъв искаш да станеш, какво означава да си предприемач, какви са положителните и отрицателните страни на предприемачеството, къде може да получи подкрепа стартиращият предприемач, какво е социално предприемачество и какви програми предлага център „Ринкър" за социални предприемачи.

Участниците в срещата имаха възможност да задават въпроси, да изказват мнения и да получат ценни съвети от Павел Панайотов и от Елица Баракова, изпълнителен директор на ФПББ.

Особено голям интерес предизвика темата за социалното предприемачество. Срещата се превърна в дискусия, в която младежите бяха изключително активни и свободно разговаряха и изразяваха мнение.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd