Новини

За трета поредна година Обединени Идеи за България в партньорство с Център "Ринкър" към фондация BCause провежда практически курс по Социално предприемачество в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Курсът е избираем за бакалаври и магистри в Стопански Факултет и е отворен за всички наши съмишленици, които проявяват интерес към социалното предприемачество.

За втора поредна година Академията се осъществява от Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към Фондация BCause и е част от програма "Забавно лято, грижовна есен 2018", израз на дългосрочната ангажираност на Филип Морис България към хората в регионите, където компанията работи. Добрата среда за малкия бизнес е първо условие за това младите хора да останат в своя град и за това компанията включва този компонент с разбирането, че стартиращите предприемачи срещат огромни трудности както с оформянето на жизнеспособна бизнес идея, така и с намирането на стартово финансиране.

Страница 2 от 12

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd