Диляна Якова

Dilyana YakovaДиляна Якова

Mениджър “Регулации и устойчиво развитие“, Филип Морис България

Диляна Якова има повече от 12 години професионален опит в корпоративния свят, прилагайки експертните си познания в защита на интересите и бизнес модела на компаниите, за които работи. Диляна започва трудовия си стаж в Министерство на образованието и науката, където работи 4 години като юристконсулт, работила е също в консултантската компания КПМГ, а по настоящем се занимава с анализ, разработване и прилагане на политики и регулации, които касаят бизнеса на Филип Морис в България. Също така в компанията се занимава с  координирането на програмата "Забавно лято, грижовна есен" – дарителска програма, финансирана от Филип Морис България за развитие на местните общности в тютюнопроизводителните региони на страната.

Диляна е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и притежава магистърска степен по Бизнес администрация от Централно-европейския университет в Будапеща.

Вярва в силата на предприемачеството за развитие на местните общности и в конкурса ще търси устойчиви проекти, които имат потенциала за подобряване на средата в местната общност, предотвратяване на обезлюдяването и привличането и на младите хора в малките населени места.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd