Светлана Дончева

EBarakova rСветлана Дончева

Българска стопанска камара

Светлана Дончева е магистър по политология от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Притежава PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management.

Две години е била репортер в сутрешния блок на Нова телевизия.

С подготовка и изпълнение на европейски проекти се занимавам от 2003 година. В периода 2006-2007 г. е експерт в Изпълнителна агенция Фар към МРРБ. От 2008 г. до 2010 г е консултант по европейски проекти по ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013 г.

Присъединява се към екипа на БСК през 2012 г. като координатор на проекта за разработване на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence.

От края на 2019 г. ръководи новосформирания Център за управление на проекти в БСК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd