Иво Петрушев

Ivo Petrushev

Жури, Rinker’s Challenge #4

Иво Петрушев е управляващ партньор на Мениджмънт недвижими имоти ООД – компания управляваща „Фонд за недвижими имоти България”, специализиран в стратегически покупки и инвестиции в имоти с добра възвращаемост във всички сектори на пазара на недвижими имоти в България. Преди това е бил Председател на Кооперация „СИС Кооп“, специализирана в подпомагане и финансиране на нуждите на своите членове - земеделски производители, животновъди и занаятчии и изпълнителен директор на „СИС Кредит“ АД, микрофинансираща институция с фокус върху финансирането на стартиращ бизнес, подпомагане на земеделски производители.

„СИС Кредит“ АД е  една от двете посреднически организации, които сключиха споразумения с и които ще предоставят кредити, включително на социални предприемачи.

Всички права запазени © 2019 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2019 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd