Стоян Михайлов

stoyan-mihaylovОбучител

Стоян Михайлов e висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания. Има близо двадесет години опит като изследовател и ръководител в известни български и местните офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания.

Стоян Михайлов има дългогодишен опит в комуникация на високо управленско ниво, в мултинационална и мулти културна среда придобит като управляващ директор на Синовейт България.

Oбласти на експертиза: Маркетингови стратегии и планиране, маркетингови изследвания, социално предприемачество, бюджетиране, управление на екипи.

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd