Васил Василев

vasil-vasilevОбучител

Има магистърска степен по финанси от Стопанска Академия "Д.А. Ценов" – Свищов.

Започва кариерата си като експерт по програма САПАРД, Държавен фондЗемеделие“, където оценява проекти и фактическото състояние на дружества. За седемте години там натрупва опит в анализа на финансови отчети, изготвянето на документация, отчитането на проекти. Стига ди позицията Главен експерт в отдел "Прилагане на мерки за развитие на селските райони", сектор "Оторизация на плащанията".

Три години работи в банковата сфера като заместник управител на отдел „Кредити“ в "Инвестбанк" АД. Извършва финансов анализ на финансовите отчети на корпоративни клиенти, участва в изготвянето на стратегията на банката, в разработването на нови продукти.

Бил е управляващ директор в "T & N Cars" – София - компанията за внос и продажба на резервни части за автомобили фирма за внос и продажба на резервни части за автомобили.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd