Явор Гочев

Yavor Gochev rПрограмен координатор и обучител

Явор Гочев е бакалавър по Бизнес мениджмънт от University of Dundee, Великобритания, и магистър по Организационни иновации и предприемачество в Copenhagen Business School, Дания. В края на 2017 г. започна докторантура по Бизнес мениджмънт в СУ "Св. Климент Охридски".

Явор има опит като координатор на различни международни проекти финансирани от ЕС, като помага на различни организации да получат финансиране за стартиране и развитие на своя бизнес.

Социалното предприемачество заема голяма част от неговото време. В момента е председател на „Лечение без граници“ – неправителствена организация, която помага на българи, които се нуждаят от лечение в чужбина. Същевременно с това е част от съветническия борд на „Български кариерен форум“ – организация която организира кариерни изложения за българи във Великобритания и Германия.

Заедно с екипа на „Обединени идеи за България“ разработва и преподава програма по Социално предприемачество към Стопанския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", която включва множество казуси базирани на международни и български социални предприятия, гост лектори и практически занятия с цел да запознае студентите с това как социалните предприятия да прилагат различни бизнес практики, които имат за цел да гарантират тяхната устойчивост и възможност за растеж.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd