Мариана Павлова

mariana-pavlovaОбучител

Мариана Павлова е опитен финансист с над 15 годишен професионален опит.

Към настоящия момент Мариана е Екперт Бизнес развитие, Банка ДСК.

Мариана притежава магистърска степен „Счетоводство” и бакалавърска степен „Макроикономика” от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd