Виктория Ценова

Dilyana YakovaВиктория Ценова

Виктория Ценова е маркетинг експерт с над десет годишен опит с фокус върху социалните медии. Тя е част от екипа на Pluxee Bulgaria, компанията която подкрепа програмата Rinker Women Challenge. Виктория е била и в обувките на стартиращ предприемач, развивайки собствен бизнес и нейния опит и съвети могат да помогнат на участниците в програмата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd