Камен Колев

Dilyana YakovaКамен Колев

Съветник на Председателя на УС
на Българска стопанска камара

Камен Колев е роден през 1954 г. Завършил е Техническия университет в София със специалност „Системотехника” и има защитена дисертация „Доктор по системен анализ”. 

Специализирал е в САЩ, Япония, Англия, Германия и Швеция в областта на индустриалните анализи, публично-частните партньорства, обществените поръчки, оценката и финансирането на инвестиционни проекти и др. Лицензиран оценител на Американската асоциация на бизнес оценителите.

Председател на Комитета за обществени консултации към Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете в 41-ото, 42-ото и 43-ото Народно събрание.

Член е на комитетите за наблюдение на оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Добро управление”, както и на Програмата за развитие на селските райони и Националната стратегическа референтна рамка.Член е на Съвета за индустриална стабилност и растеж към Министерство на икономиката и на Настоятелството на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Участвал е в разработването на Националния план за икономическо развитие на България 2007-2013 г. Автор е на книгите „Технологичните иновации” и „Обществените поръчки – процедури и практики”, както и на Наръчник по енергиен мениджмънт. 

В БСК работи от 1981 г., като последователно е заемал длъжностите главен експерт, директор, главен директор, зам.-председател с ресори “Индустриално развитие”, “Инвестиции” и “Икономически анализи”. От юли 2019  г. е Съветник на Председателя на УС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd