Д-р Бойко Таков

BoykoTakov rД-р Бойко Таков

Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Д-р Таков е с повече от 12 годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години е заемал експертна длъжност в Изпълнителна Агенция "Държавна собственост на Министерство на отбраната" към Министерство на отбраната. От 2008 до 2012 е заемал е позицията изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща южнокорейска енергийна компания.

През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата .

Степента доктор придобива в Технически университет, София, специалност “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската му степен е "Маркетинг и Икономика" към Университет за национално и световно стопанство.

 

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd