Image

Business Adviser

Предприемач: Елислав Атанасов

Business Advisor е компания, която помага на бизнеса да се справи с бюрокрацията, като използва модерни технологии за автоматизация. Посредством онлайн платформа можем да получим различни административни процедури като вписвания в регистри, получаване на разрешения или лицензи, счетоводно обслужване, изработка на сайтове, подготвяне на общи условия и документация за защита на личните данни.
 
Победител в Rinker Youth Challenge (2019)

На 27 юни 2019 Елислав Атанасов, заедно с партньорите си Лили Костадинова и Николай Груев, спечели с проекта си Business Advisor награда от 20 000 лева и едногодишна менторска помощ в Rinker Youth Challenge - партньорската програма на Фондация Citi и Фондация BCause.

Повече
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd