Форма за кандидатстване, 2019

Регистрацията е затворена!

Срокът за кандидатстване изтече.

Конкурсът за участие в програмата беше отворен до 05 март 2019.

Всички права запазени © 2018 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД