Rinker’s Challenge #4

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към Фондация BCause отправя покана към предприемчивите хора с идеи да се състезават за участие в обучителната програма и да спечелят безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Програмата допуска идеи както за социално предприятие, така и за традиционен бизнес.

Конкурсът цели да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на хора и общности в различни обществени сфери.


Структурирана
система от
обучения

 


Персонални съвети
от водещи
професионалисти

 


2 х 20 000 лева
финансиране
(за 2 бизнес проекта
)

 

Календар

Кандидатстване: до 25 септември 2017

Оценка на кандидатите по формулярите и събеседване: до 23 октомври 2017

I обучение: 27 - 28 октомври 2017

II обучение: 2 - 3 - 4 ноември 2017

Самостоятелна работа по изработване на бизнес модел канвас (представяне) - 10 ноември 2017

III обучение: 16 - 17 - 18 ноември 2017

Подготовка на бизнес планове - 20 ноември 2017 -  14 януари 2018

Краен срок за предаване на бизнес планове - 15 януари 2018

IV обучение: Представяне на бизнес план - генерална репетиция - 19 януари 2018

Представяне на бизнес моделите пред Журито на Rinker’s Challenge.  ‘ГОЛЕМИЯТ ФИНАЛ’ - 25 януари 2018

Кандидатстване

Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge #4 е отворен до 25 септември 2017.

Kандидатстването става само онлайн, на български език, в сайта на Център „Ринкър“: www.rinkercenter.org

Необходимо е да попълните формуляра и да прикачите автобиография.

Запознайте се

с документите на програмата

За въпроси: application@rinkercenter.org
тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760730
Павел Панайотов
Директор „Програми за предприемачество”

Цели на Rinker's Challenge 4.0

Конкурсът цели да подкрепи старта и развитието на стопански инициативи, които имат отчетливо положително въздействие върху живота на хора и общности в различни обществени сфери.

Кандидатите могат да изберат една основна и до две допълнителни области.

1. Здраве
Проектите водят до ползи, свързани със здравословен начин на живот, хранене, движение; подобряване на здравния статус на хора от различни общности или със специфични потребности от здравна помощ или цялото общество; осигуряват или улесняват достъп до качествени здравни грижи или иновативни продукти в медицината и здравните грижи.

2. Култура и ценности
Проектите водят до ползи, свързани с общуването с продукти на изкуство и култура и досега с общочовешки ценности; подобряване и улесняване на достъпа до културни продукти; развитие на изкуствата и занаятите и придобиването на знания, вкус и устойчив интерес към културните постижения.

3. Образование и умения
Проектите водят до ползи, свързани с подобряване на образованието, квалификацията и социалните умения на хора от различни групи и общности; подобряват качеството и улесняват достъпа до образователни продукти и услуги, както във формалното, така и в неформалното образование, във всички области на човешкото познание.

4. Природа и ресурси
Проектите водят до природосъобразен начин на живот на хората и съхранение на природните ресурси; предвиждат природощадящи процеси на производство; намаляват използваните ресурси и енергия и количествата отпадъци; установяват принципите на устойчивостта в различни стопански отрасли.

5. Социално включване и човешки права
Проектите водят до овластяване на хора и общности, за да могат те да водят самостоятелен и достоен живот според своите възможности и специфични нужди; въвеждат иновативни социални услуги или подобряват достъпа и качеството на услугите; подпомагат заетостта на хора със затруднен достъп до пазара на труда; повишават уважението към различните общности и техните права.

6. Иновации
Във всяка от 5-те области може да представяте специфични иновативни проекти, водещи до ефект върху живота на хората. Избирайки тази 6-та област, вие го правите заради изключителното ниво на иновация, което вашият проект предвижда и което прави тази иновация най-важният елемент на идеята ви.

Журито на Rinker’s Challenge #4

Медийни партньори на Rinker’s Challenge #4

Portfolio
Portfolio
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd