Формуляр за кандидатстване 2017

Регистрацията е затворена!

Срокът за кандидатстване в Rinker’s Challenge #4 изтече.

Конкурсът за участие в програмата беше отворен до 25 септември 2017.

Селекцията на кандидатите ще бъде направена до 23 октомври 2017.

Всички права запазени © 2018 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция "Кая Про" ООД