Rinker’s Challenge

Rinker’s Challenge е обучителна програма за стартиращи традиционни и социални предприемачи на Център "Ринкър" към Фондация BCause. Първото й издание е през 2014 г.

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на стартиращите предпремачи да преминат през структурирана система от обучения, да получат персонални съвети от водещи професионалисти и предприемачи във всички сфери на бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес проекта си.

Новини

Победителите

Победители в Rinker's Challenge #3

Хляб за живот, Сире-НЕКА и Analizator.bg са победителите в Rinker's Challenge #3. Те получават безвъзмездно финансиране от по 20 000 лева. Всичките седем финалисти ще бъдат подкрепяни от експерти в продължение на една година.

Повече за тях...

Победители в Rinker's Challenge #2

Братя Хлебари, BlindSpot, Слънчевата ферма, Cloudnine и Български кариерен форум са победителите в Rinker's Challenge #2. Те си поделят 60 000 лева безвъзмездно финансиране. Всичките финалисти ще бъдат подкрепяни от експерти в продължение на една година.

Повече за тях...

Победители в Rinker's Challenge #1

Rights and Obligations, Mind the gap, Веган Мапаче, Таратанци са победителите в Rinker's Challenge #1. Те си поделят 60 000 лева безвъзмездно финансиране. Всичките финалисти ще бъдат подкрепяни от експерти в продължение на една година.

Повече за тях...
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd