Image

Воден туризъм

Предприемач: Румен Димов, Силистра

Фирма "Воден туризъм" ЕООД предлага отдаване на каяци и кану под наем, гребни походи по реки и язовири в България.

Победител в Академия за местни предприемачи 2.0. (2018-2019), Второ място

На 30 януари 2019 капитан Румен Димов спечели второ място в Академия за местни предприемачи 2.0 за проекта „Воден еко туризъм“ в Силистра и получи награда от 8 000 лева и едногодишна менторска помощ.

Повече

По Дунав

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd