Image

Таратанци

Таратанци - интерактивен продукт, съчетаващ характеристиките на самоучител по танци и ролева игра, чиято основна задача е сближаване и развитие н авъображението.

Предприемачи: Ива Тодорова и екип

Награда: стартово финансиране 10 000 лева и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите

Победител в Rinkers's Challenge, първо издание, 2015

В началото на 2015 година Ива Тодорова и нейният екип станаха едни от победителите в първото издание на Rinker's Challenge. Te спечелиха стартово финансиране 10 000 лева и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.

Повече

Купувайки нашите артикули, Вие се включвате в голямото фолклорно семейство на Таратанци и подпомагате каузата да съхраним и преведем на съвременен език фолклора и културното наследство на България за поколенията.

Екипът на Таратанци не печели от продажбата на представените подаръци с кауза. Всички средства се реинвестират в развойната дейност на проекта и създаването на нови артикули и инициативи с цел достигане до по-широка аудитория и поддръжници.

Мисията на Таратанци е да представи различна перспектива към българския фолклор чрез свои авторски методи и продукти.

Повече

Фолклорът е силен инструмент за себеопознаване и изследване на човешките взаимоотношения, защото именно човекът като индивид и колективното човешко поведение в група стоят в неговата основа.

Чрез проучвания и тестове подбираме подходящи елементи от структурата на фолклора и ги използваме като инструменти за развитие на необходими в съвременния свят умения. На тази база създаваме нашите корпоративни тиймбилдинг събития и детски образователни програми.

Повече
Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd