Image

Meteo.Rocks

Meteo.Rocks - разработват собствени метео станции, които далеч надминават конвенционалните методи за следене и прогнозиране на времето. Тяхната цел е скоро да има мрежа от интелигентни метео станции с ясни и верни прогнози.

Предприемачи: Стоян Георгиев, Симеон Найденов и Димитър Митев

Награда: стартово финансиране 20 000 лева и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.

Победител в Rinkers's Challenge #4, 2018

През 2018 година Стоян Георгиев, Симеон Найденов и Димитър Митев станаха едни от победителите в четвъртото издание на Rinker's Challenge. Te спечелиха стартово финансиране 20 000 лева и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в сферата на маркетинга и финансите.

Повече

Meteo.Rocks е проект свързан с разработването и производството на метеорологично обурудване. Идеята обхваща проектирането, производството и продажбата на широк спектър от метеорологични станции на достъпна цена. Амбицията ни е да изградим най-голямата и модерна мрежа от метеорологични станции в България и с нейна помощ да подобрим качеството на синоптичните прогнози.

Екипът ни се състои от мениджър, метеоролог и инженер. Ние сме добре сработен екип от дългогодишни приятели, чиито умения се допълват. Имаме цялата необходима техническа информация за реализирането на проекта.

Климатът се променя и зачестяват екстремните метеорологични явления. В България има сериозна нужда от модернизиране и разширяване на съществуващата метеорологична мрежа. Meteo.Rocks ще осигури по-точни прогнози и ще намали човешките и материални загуби свързани с екстремното време.

Планираме разработването на различни модели метеостанции, които да покрият индивидуалните изисквания на различни клиенти - земеделци, застрахователни компании, ски курорти и всички останали зависими от капризите на времето. Имаме амбицията станциите да отговарят на международните изисквания на Световната метеорологична организация. Благодарение на метеостанциите, разположени на самите локации, ще можем да предложим актуална информация и възможно най-добра индивидуална прогноза за клиента. За момента сме единствения подобен проект на Балканите, с амбицията да комбинира производството и продажбата на метеостанции, с изготвянето на частни и обществени прогнози.

Всички права запазени © 2023 Център Ринкър за предприемачество и обучения към Фондация BCause. Уеб агенция Кая Про ООД
All Rights Reserved © 2023 Ringer Center for Entrepreneurship and Training, Bcause Foundation. Web Agency Kaya Pro Ltd