Журито на Rinker’s Challenge

Журито на Rinker's Challenge включва хора с впечатляващи биографии в сферата на бизнеса, но и лично ангажирани със значими социални каузи. Четирима от тях са членове на Управителния съвет на Фондация BCause.

Журито на Rinker’s Challenge #3