Екипът на Rinker's Challenge

За да успеят участниците в Rinker's Challenge, поканихме да им помагат водещи експерти, успели български предприемачи и потенциални инвеститори. Те имат разнообразен опит в различни области като предприемчество, право, коучинг и бизнес тренинг, инвестиции, инженеринг, информационни технологии и т.н. Някои от тези изявени професионалисти са стартирали успешно свои компании и изминали нелекия път на изграждане на бизнес план, осигуряване на необходимия капитал, изграждане на силен бранд и продажба на тези компании. Те ще влязат в ролята на оценители, обучители и ментори.

Екипът на Rinker's Challenge 3